Glasvezel voor de Zaanddorpen!

Fluitenberg – Pesse – Stuifzand

RENDO is volop aan de slag met de voorbereidingen om de vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel te starten. Tot nu toe vonden de werkzaamheden vooral achter de schermen plaats. Te denken valt aan het in kaart brengen van het gebied en het opmaken van een business plan. De planning is om in september te starten met de zogenaamde vraagbundeling. Dit betekent dat concreet wordt gevraagd of mensen een abonnement willen afnemen. Als 60% van de huishoudens meedoet wordt er gestart. Het buitengebied van Hoogeveen wordt in een aantal deelgebieden verdeeld en als eerste wordt er gestart met de ZaanDörpen. Na de zomer volgt meer informatie over bijvoorbeeld providers en prijzen. Er zal een beroep worden gedaan op ambassadeurs om de genoemde 60% te helen.

Wat doet een ambassadeur ?
De ambassadeurs zijn de lokale aanspreekpunten.
Een concreet voorbeeld is het onder de aandacht brengen van de informatieavonden.
De ambassadeur is een tussenpersoon die zorg draagt voor lokale bekendheid.
Het doel is dat iedere bewoner in aanraking komt met het project en in staat is om een persoonlijke afweging te maken voor een abonnement op het nieuwe glasvezel netwerk.

Wil je samen met ons de medebewoners van de ZaandDörpen helpen aan het Snelle glasvezel netwerk, meld je dan aan via mail info@zdog.nl als ambassadeur.
Na de vakantie organiseren we een aparte ambassadeursavond waar je alle informatie krijgt.