Veelgestelde vragen

Aanmelden

Hoe meld ik me aan voor een aansluiting?

Mijn adres komt niet voor in de postcodechecker?

Hoe zit dat precies met die minimale deelname van 50% tijdens de inschrijfperiode?

Krijg ik ook een glasvezel aansluiting als ik geen abonnement neem?

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoonnummer en e-mailadres behouden?

Mijn huidige abonnement bij de dienstaanbieder loopt nog enkele maanden. Neemt de nieuwe provider dat abonnement over?

 

Bedrijven in het buitengebied

Mijn woning en bedrijf zitten op hetzelfde adres, kan ik dan twee aansluitingen nemen?

Mijn bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein dat grenst aan het buitengebied. Kom ik ook in aanmerking voor een glasvezelaansluiting?

Is glasvezel ook geschikt voor zakelijk internetgebruik?

 

 De kosten – algemeen

Moet er altijd vastrechtvergoeding worden betaald bovenop de abonnementskosten?

Ik wil geen abonnement, maar wel een glasvezelaansluiting. Kan ik ook alleen de vastrechtvergoeding betalen, zonder dat ik een abonnement afneem?

Blijft de vastrechtvergoeding altijd van kracht?

Ik woon ver van de openbare weg, moet ik dan extra kosten betalen?

 

Dubbele bewoning of inwoning

De gezamenlijke meterkast zit in de ene woning en ik woon in de andere woning. Stel dat de woning waar de meterkast zit, geen aansluiting wil, wat dan?

Wij staan met 2 adressen geregistreerd in de BAG (Basisadministratie Adressen & Gebouwen). Kunnen we ook van 1 glasvezelaansluiting en 1 abonnement gebruik maken?

Bij ons is sprake van een inwoning. Kan ik een extra aansluiting krijgen op mijn adres?

Wij wonen met 2 gezinnen in 1 pand, maar hebben ieder een eigen adres. Tellen wij als 1 of 2 aansluitingen mee voor het bepalen van 50% deelname?

 

Het dienstenaanbod

Uit welke diensten en providers kan ik kiezen?

Wat kost een abonnement voor internet-, tv- en telefoniediensten?

Zijn diensten over glasvezel duurder?

Welke internetsnelheid heb ik nodig?

 

De aanleg

Kan de glasvezelaansluiting op elke gewenste plaats in de woning worden geplaatst?

Waar kan ik terecht met vragen over de aanleg?

Wanneer wordt bij mij glasvezel aangelegd?

Hoe gaat de aanleg in zijn werk?

 

Installatie en apparatuur

Welke apparatuur kan ik gebruiken met glasvezel?

Moet ik iets aanpassen aan mijn computer, telefoon en/of televisie?

Kan ik meerdere TV’s aansluiten?

Hoe sluit ik mijn bestaande telefoon aan op het glasvezelmodem?

Ik heb meerdere telefoontoestellen in gebruik. Kan ik deze installatie zonder problemen aansluiten op het aansluitkastje?

Met welke kabel kan ik de TV op het glasvezelnetwerk aansluiten?

Kan ik mijn alarmsysteem aansluiten op glasvezel?

 

Storingen

Hoe snel wordt de schade hersteld?

Ik heb zelf een glasvezelkabel stuk getrokken op mijn eigen grond, waar moet ik dit melden en wie moet de schade betalen?

 

Aanmelden

Hoe meld ik me aan voor een aansluiting?

Valt u woning of bedrijf binnen het aansluitgebied? U kunt zich dan aanmelden bij één van de providers. U kunt zich bij hen aanmelden voor zowel een abonnement als de glasvezelaansluiting naar uw woning. De diverse mogelijkheden voor de abonnementen vindt u op de websites van de providers. Als u zich een abonnement heeft genomen bij één van de providers telt uw abonnement mee voor de 50%

Mijn adres komt niet voor in de postcodechecker?

Bent u van mening dat u wel in aanmerking komt voor glasvezel, maar wordt uw adres niet gevonden via de postcodechecker? Neem dan contact met ons op via info.glasvezel@re-net.nl

Hoe zit dat precies met die minimale deelname van 50% tijdens de inschrijfperiode?

Om mee te doen de 50% te halen, moet u een abonnement afsluiten bij één van de providers voor 18 december 2017. Als we de 50% abonnementen niet halen, wordt er geen glasvezelnetwerk aangelegd, en kan de provider geen diensten leveren. Uw abonnement gaat dan ook niet in en u betaalt ook niets. Wij hopen dat dit natuurlijk niet het geval is …

Vanwege het grote oppervlakte en de lage bevolkingsdichtheid is de aanleg van glasvezel in het buitengebied een kostbare aangelegenheid. Om de kosten van de aanleg te dekken, is het noodzakelijk dat minimaal 50% van de huishoudens en bedrijven diensten gaat afnemen via het glasvezelnetwerk. Immers, alleen dan staan er inkomsten tegenover de hoge aanlegkosten.

Krijg ik ook een glasvezel aansluiting als ik geen abonnement neem?

Als u een abonnement neemt krijgt u een gratis glasvezelaansluiting tot in uw huis aangelegd en werkend opgeleverd. Neemt u geen abonnement voor 18 december 2017 dan legt RE-NET een glasvezelvoorziening aan, net buiten de erfgrens, om later alsnog een aansluiting in uw huis te kunnen realiseren, hieraan zijn dan kosten verbonden van €695,- omdat er apart voor uw aansluiting graaf- en activeringswerkzaamheden moeten worden verricht. Deze aansluitkosten zijn ongeacht de afstand van de erfgrens tot uw huis. Hiermee wordt voorkomen dat de mensen die wel direct een abonnement nemen de aansluiting van de huizen die dit niet doen “mee” moeten betalen. Door deze aanpak probeert RE-NET de kosten aantrekkelijk te houden.

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoonnummer en e-mailadres behouden?

Alle dienstaanbieders bieden de mogelijkheid om uw huidige telefoonnummer te behouden. U kunt dit bij uw aanmelding aangeven. Voor wat betreft het behoud van uw e-mailadres ligt het eraan welk e-mailadres u nu gebruikt. Gebruikt u een e-mailadres van uw huidige provider, zoals bijvoorbeeld KPN, dan kunt u deze niet blijven gebruiken. U kunt een nieuw e-mailadres aanvragen bij uw nieuwe provider. U kunt er ook voor kiezen om een e-mailadres te gebruiken dat niet gebonden is aan een bepaalde provider, zoals bijvoorbeeld Gmail, Hotmail of Outlook.

Mijn huidige abonnement bij de dienstaanbieder loopt nog enkele maanden. Neemt de nieuwe provider dat abonnement over?

Nee. Als u minder dan een jaar geleden een contract heeft afgesloten, dan zult u dit contract moeten uitdienen. Na het eerste jaar is het abonnement meestal maandelijks opzegbaar. Wel kunt u zich alvast aanmelden bij een provider die diensten via glasvezel levert. Op het moment dat uw contract met uw huidige provider wordt opgezegd, gaat uw nieuwe contract in. U kunt de einddatum van de diensten bij uw huidige provider, dus afstemmen op de startdatum van de diensten bij uw nieuwe provider. Let op! Meld dit bij uw nieuwe provider en bespreek het moment van overgaan.

 

Bedrijven in het buitengebied

Mijn woning en bedrijf zitten op hetzelfde adres, kan ik dan twee aansluitingen nemen?

Dit ligt aan uw wensen en uw specifieke situatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u als consument andere wensen heeft dan als ondernemer. In dat geval is het verstandig om twee aansluitingen te nemen. Voor vragen over één of meerdere aansluitingen kunt u terecht bij RE-NET. Heeft u vragen over de abonnementen dan kunt u terecht bij de providers.

Mijn bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein dat grenst aan het buitengebied. Kom ik ook in aanmerking voor een glasvezelaansluiting?

Er is een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een glasvezelaansluiting:

1 Uw woning/bedrijf is gelegen in het buitengebied waar het glasvezelnetwerk aangelegd zal worden. Dit kunt u controleren door uw postcode en huisnummer in te voeren in de Postcode checker van de providers.

2 Uw adres staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van uw gemeente en het betreft een woonbestemming.

3 U sluit een contract met een dienstaanbieder naar keuze.

4 In het deelgebied waartoe uw woning/bedrijf behoort tekent minimaal 50% van de bewoners/bedrijven vooraf een contract voor een abonnement bij één van de providers én een contract voor de vastrechtvergoeding.

Is glasvezel ook geschikt voor zakelijk internetgebruik?

Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kunt u razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat u eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, video vergaderen, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen dat enorm zal gaan toenemen.

 

 De kosten – algemeen

Moet er altijd vastrechtvergoeding worden betaald bovenop de abonnementskosten?

Ja, u betaalt naast de abonnementskosten aan de provider voor internet, televisie en/of telefonie ook de vastrechtvergoeding. Dit is een bedrag van €8,95 per maand, inclusief btw. Deze vast recht vergoeding is gekoppeld aan het abonnement. Als u het abonnement opzegt vervalt ook de vast recht vergoeding.

Tweak heeft ook een jaarproduct (alleen internet) wat je per jaar betaald, hier betaal je ook het vastrecht per jaar (12 x €8,95 in één keer)

Het vast recht is nodig om de extra kosten van aanleg door de grote graafafstanden te kunnen terugverdienen. In de Zaanddörpen is het zo dat 50% van de aansluitingen in het buitengebeid liggen en de andere 50% in de dorpskernen. Hierdoor zijn onze aanlegkosten hoger dan in grote kernen.

In Hoogeveen en De Wolden zijn het aantal “dure” aansluitingen waar veel voor gegraven moet worden relatief laag.
in Hoogeveen zelf 0, Reggefiber (nu KPN) heeft alleen de goedkope wijken in Hoogveen gedaan. (vandaar ons initiatief, bedrijven kunnen namelijk door landelijke en Europese regelgeving niet worden gedwongen onrendabele gebieden ook aan te sluiten) In De Wolden had men het geluk dat de de grote kern De Wolden zelf nog niet verglaasd is en ze hierdoor de gemiddelde aanlegkosten laag kunnen houden en geen vast recht hoeven te vragen.

In midden Drenthe is de vastrecht bijdrage (heet daar Coöperatietoeslag) zelfs 11 euro en in de kop van Overijssel waar bijvoorbeeld Gierhoorn binnen valt 15 eur dit vanwege de kostenstructuur is deze gebieden.

Ik wil geen abonnement, maar wel een glasvezelaansluiting. Kan ik ook alleen de

vastrechtvergoeding betalen, zonder dat ik een abonnement afneem?

Nee, dat kan niet. Om een glasvezelaansluiting te krijgen neemt u een abonnement bij een provider en betaalt u de vastrechtvergoeding vanaf het moment dat de installatie van uw glasvezelabonnement is voltooid. Het glasvezelabonnement is gekoppeld aan de vastrechtvergoeding. Stopt het abonnement, dan stopt ook de vastrechtvergoeding.

Blijft de vastrechtvergoeding altijd van kracht?

De vastrechtvergoeding blijft van kracht zolang u een glasvezelabonnement gebruikt. Zou u na enkele jaren weer overstappen naar een Coax-abonnement of op een andere manier geen gebruik meer maken van het glasvezelnetwerk, dan komt de vastrechtvergoeding te vervallen.

Ik woon ver van de openbare weg, moet ik dan extra kosten betalen?

Nee, wanneer u bericht heeft gehad dat u in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting, hoeft u geen extra aanlegkosten te betalen. Wel betaalt u een vastrechtvergoeding naast de abonnementskosten. Meldt u zich aan na de inschrijfperiode? Dan betaalt u wel eenmalig aansluitkosten ter hoogte van €695,00 inclusief btw.

 

Dubbele bewoning of inwoning

De gezamenlijke meterkast zit in de ene woning en ik woon in de andere woning. Stel dat de woning waar de meterkast zit, geen aansluiting wil, wat dan?

De aansluiting hoeft niet in de meterkast gerealiseerd te worden. Deze kan ook op een andere plek in huis gemaakt worden, bijvoorbeeld bij uw televisie. Dit kunt u overleggen met de aannemer.

Wij staan met 2 adressen geregistreerd in de BAG (Basisadministratie Adressen & Gebouwen). Kunnen we ook van 1 glasvezelaansluiting en 1 abonnement gebruik maken?

U heeft recht op 2 glasvezelaansluitingen. Wilt u dat niet, dan kunt u ervoor kiezen om 1 aansluiting met 1 abonnement af te nemen en deze te delen. U dient zich te realiseren dat u in dat geval gezamenlijk gebruik maakt van de internetverbinding, waarbij de ander kan achterhalen wat u op internet doet. Ook is het aantal telefoonlijnen en aan te sluiten televisies op 1 aansluiting beperkt. De providers kunnen u hierover meer vertellen.

Bij ons is sprake van een inwoning. Kan ik een extra aansluiting krijgen op mijn adres?

U kunt een extra aansluiting aanvragen op uw adres. De voorwaarde is wel dat op deze extra aansluiting een abonnement bij een provider wordt afgesloten. Daarnaast moet de extra aansluiting te realiseren zijn binnen de standaard aansluitcriteria. Een extra aansluiting kunt u aanvragen via de provider.

Wij wonen met 2 gezinnen in 1 pand, maar hebben ieder een eigen adres. Tellen wij als 1 of 2 aansluitingen mee voor het bepalen van 50% deelname?

Voor bepaling van het percentage aanmeldingen gaan we uit van de registratie in de BAG (Basisadministratie Adressen & Gebouwen). Staan de woningen hierin als 2 afzonderlijke adressen vermeld, dan tellen beide woningen mee. Staan de woningen hierin als 1 adres vermeld, dan tellen beide woningen als 1 aansluiting mee.

 

Het dienstenaanbod

Uit welke diensten en providers kan ik kiezen?

Momenteel kunt u kiezen uit twee providers die over het nieuwe glasvezelnetwerk hun diensten gaan leveren. Dat zijn Tweak en TriNed. Zij bieden in ieder geval snel en stabiel internet, interactieve televisie met zeer goede beeldkwaliteit en betrouwbare telefonie. U sluit een abonnement rechtstreeks af met een van de providers. Op deze manier voltooit u in één keer de aanmelding voor een abonnement en de aanleg voor de glasvezelaansluiting naar uw woning. Wij leggen een open netwerk aan dus is het voor andere providers mogelijk om in de toekomst ook over ons glasvezelnetwerk diensten te leveren.

Wat kost een abonnement voor internet-, tv- en telefoniediensten?

De diensten worden geleverd door Tweak en TriNed. Op www.tweak.nl en www.trined.nl kunt u de diensten en bijbehorende tarieven bekijken. Wij bieden geen diensten aan en bouwen en beheren enkel het glasvezelnetwerk.

Zijn diensten over glasvezel duurder?

De providers zijn landelijk opererende partijen en leveren in heel Nederland glasvezelabonnementen tegen landelijk geldende tarieven. Deze tarieven zijn zeker concurrerend en in veel gevallen bent u zelfs gunstiger uit. De beste vergelijking maakt u door uit te zoeken welke diensten u momenteel gebruikt. Daar zoekt u de tarieven aan de hand van maandelijkse facturen bij. Het kan zijn dat u de diensten verspreid heeft over verschillende aanbieders. U telt alle vaste bedragen op, exclusief de variabele kosten zoals gesprekskosten voor telefonie. U heeft nu de vaste kosten berekend voor alle diensten die u momenteel gebruikt. Nu is het tijd om een pakket uit te zoeken bij Tweak of TriNed. Als u een pakket heeft gevonden dat het beste bij uw situatie past dan vergelijkt u de prijs met het bedrag dat u momenteel betaalt aan uw huidige provider(s).

Welke internetsnelheid heb ik nodig?

Dit is voor iedere situatie anders. Tegenwoordig doen we veel dingen online: TV kijken, telefoneren, werken, gamen, studeren, bankieren, winkelen en zelfs onze belastingaangifte gaat alleen maar digitaal. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Steeds meer apparaten in huis bedienen we via Wifi en steeds meer mensen gebruiken zorg op afstand. Evenals bewaking en beveiliging van de woning. Zelfs het agrarische bedrijf wordt compleet gedigitaliseerd. Internet via glasvezel biedt de snelheid en de stabiliteit die hiervoor nodig zijn. Internetsnelheden van 100 Mbit/s zijn hiervoor nodig. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met een van de serviceproviders.

 

De aanleg

Kan de glasvezelaansluiting op elke gewenste plaats in de woning worden geplaatst?

De locatie van de glasvezelaansluiting in uw woning is aan een aantal voorwaarden verbonden. Onze voorkeur gaat uit naar de meterkast, mits deze aan de voorzijde van de woning is geplaatst. Verder is de aanwezigheid van een wandcontactdoos voor de stroomvoorziening noodzakelijk. In overleg is een andere locatie mogelijk. Voordat de glasvezelaansluiting wordt geplaatst, zal uw woning door een medewerker van de aannemer worden bezocht. In overleg met u wordt de route naar uw woning en de locatie van de glasvezelaansluiting bepaald.

Waar kan ik terecht met vragen over de aanleg?

Heeft u vragen over de planning of de werkzaamheden bij u in de buurt? Tijdens de aanleg kunt u contact opnemen met de aannemer die in uw regio actief is.

Wanneer wordt bij mij glasvezel aangelegd?

We kunnen niet exact zeggen waar en wanneer we het glasvezelnetwerk gaan bouwen. Ruim voor de start van de aanleg informeren we bewoners via media, brieven en op de websites. U ontvangt een brief van onze aannemer met daarin de exacte datum waarop uw woning wordt aangesloten.

Hoe gaat de aanleg in zijn werk?

De aanleg van het glasvezelnetwerk van het buitengebied verloopt in zes stappen:

Stap 1: Kennismaking. Wanneer we bij u in de buurt starten, nodigen wij u persoonlijk uit voor een informatieavond bij u in de buurt. Ook informeren wij de lokale media en kunt u alle informatie terugvinden op onze website. U kunt vanaf dit moment inschrijven bij één van de dienstaanbieders. Dit doet u door een abonnement af te sluiten bij een van de dienstaanbieders die over het nieuwe glasvezelnetwerk gaan leveren. Als minimaal 50% van de bewoners voor de aanleg van glasvezel kiest, gaat de schop definitief in de grond.

Stap 2: Schouw en persoonlijk advies. Is de 50% behaald? Dan stuurt de aannemer een schouwer op pad om vooraf bij u thuis te kijken wat de beste plaats is om de glasvezelkabel de woning binnen te laten komen en waar het glasvezelmodem geplaatst kan worden. Aan de hand van dit advies kunt u zich laten informeren door lokale verkooppunten van de dienstaanbieders of uw binnenhuisbekabeling en randapparatuur geschikt is voor glasvezel. Zo heeft u de zekerheid dat bij installatie van de nieuwe dienstaanbieder (zie stap 6) alles vlekkeloos verloopt.

Stap 3: Aanleg in uw straat. Vervolgens gaat de aannemer aan de slag met de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw straat. Hiertoe wordt een sleuf in de berm gegraven en van woning tot woning een netwerk aangelegd. De werkzaamheden zullen circa één tot twee werkdagen duren en natuurlijk beperken we de overlast tot een minimum. Soms kiest een aannemer ervoor om eerst stap 4 en 5 uit te voeren, voordat het glasvezelnetwerk in de straat wordt aangelegd.

Stap 4: Glasvezelaansluiting naar uw pand. Indien u zich heeft aangemeld, wordt er tijdens de werkzaamheden in de straat ook een glasvezelkabel aangelegd van de straat naar uw woning. Daarbij werken we in vrijwel alle gevallen met ondergrondse tuinboringen zodat uw tuin zo veel als mogelijk intact blijft. Bij een oprijlaan of een lang pad wordt meestal wel gedeeltelijk een geul gegraven.

Stap 5: Aansluiting in uw woning. De glasvezel ligt nu voor de gevel van uw woning. Eén van onze monteurs zorgt dat de glasvezel in uw woning wordt aangesloten. Er wordt een klein gat in de voorgevel geboord. De kabel wordt door dit gat via de kelder of kruipruimte naar binnen gebracht. De kabel wordt daarna aangesloten op een glasvezelmodem. In de meeste gevallen is dat in de meterkast.

Stap 6: Installeren & activeren tv, telefoon en internet. Afhankelijk van de mogelijkheden bij uw provider installeert u de apparatuur voor televisie, internet en/of telefonie zelf of laat u dat doen door een installatiemonteur. Als laatste stap activeert de  provider uw abonnement. Vanaf dat moment kunt u gebruikmaken van interactieve televisie, razendsnel internet en voordelig bellen. Uiteraard laat uw provider u weten wanneer het zover is.

 

Installatie en apparatuur

Welke apparatuur kan ik gebruiken met glasvezel?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn verschillende apparaten verbonden met het ADSL-netwerk en/of uw satellietschotel. Glasvezel vervangt zowel het ASDL-netwerk als de satellietschotel waardoor er meer en sneller gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen. De apparaten waar u aan kunt denken zijn:

# Radio en TV

# PC, laptop, tablet, gameconsole

# Vaste telefoons in combinatie met telefooncentrale

# Alarminstallatie

# (Bewakings-)camera’s

Laat u goed informeren door de provider van uw keuze over de bruikbaarheid van de apparatuur die u nu gebruikt zoals telefooncentrales en alarminstallaties. Ook is het verstandig om de binnenhuisbekabeling na te gaan en eventueel aan te (laten) passen.  TriNed levert digitale televisie waarbij gebruik wordt gemaakt van DVB-C techniek. De COAX bekabeling in uw woning kunt u hiervoor blijven gebruiken. Wilt u ook programma’s kunnen opnemen of terugkijken met bijvoorbeeld Uitzending Gemist dan heeft u een interactieve ontvanger nodig. Deze ontvanger sluit u aan met een netwerkkabel (UTP-kabel) naast de gewone COAX kabel. Tweak levert bij het abonnement de Sparqlbox. Dit apparaat wordt aangesloten met een netwerkkabel (UTPkabel).

Moet ik iets aanpassen aan mijn computer, telefoon en/of televisie?

De provider zal u informeren als de computer, telefoon en/of televisie anders geconfigureerd moeten worden of de instellingen aangepast moeten worden. Zij leveren het modem en de TV-ontvangers die u gaat gebruiken. Laat u goed informeren door de provider van uw keuze over de bruikbaarheid van de apparatuur die u nu gebruikt zoals telefooncentrales en alarminstallaties. Ook is het verstandig om de binnenhuisbekabeling na te gaan en eventueel aan te (laten) passen. TriNed levert digitale televisie waarbij gebruik wordt gemaakt van DVB-C techniek. De COAX bekabeling in uw woning kunt u hiervoor blijven gebruiken. Wilt u ook programma’s kunnen opnemen of terugkijken met bijvoorbeeld Uitzending Gemist dan heeft u een interactieve ontvanger nodig. Deze ontvanger sluit u aan met een netwerkkabel (UTPkabel) naast de gewone COAX kabel. Tweak levert bij het abonnement de Sparqlbox. Dit apparaat wordt aangesloten met een netwerkkabel (UTP-kabel).

Kan ik meerdere TV’s aansluiten?

U kunt meerdere TV’s aansluiten. Per televisie heeft u een aparte digitale TV-ontvanger nodig. Deze ontvanger wordt geleverd door de provider van uw keuze. Daarnaast kunt u bij beide provider draadloos televisie kijken via uw tablet of iPad.

Hoe sluit ik mijn bestaande telefoon aan op het glasvezelmodem?

Het glasvezelmodem wordt in combinatie met een router geleverd door de provider. Deze beschikt meestal over één of meerdere analoge telefoonpoorten. Hierop zijn de meeste Dect-toestellen aan te sluiten. Gebruikt u momenteel ook een telefooncentrale (ISDN) dan is het raadzaam om hierover contact op te nemen met de provider van uw keuze.

Ik heb meerdere telefoontoestellen in gebruik. Kan ik deze installatie zonder problemen aansluiten op het aansluitkastje?

Dat is afhankelijk van enerzijds uw apparatuur en anderzijds de mogelijkheden die uw provider biedt:

# U heeft meerdere telefoonlijnen met ieder een eigen telefoonnummer in gebruik: enkele dienstaanbieders bieden meerdere telefoonlijnen.

# U gebruikt een telefooncentrale (ISDN): er zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig zodat uw apparatuur kan communiceren via glasvezel.

# Uw provider of een lokaal verkooppunt bij u in de buurt kan u hier meer over vertellen.

Met welke kabel kan ik de TV op het glasvezelnetwerk aansluiten?

Van uw provider ontvangt u een nieuwe digitale TV-ontvanger. TriNed levert digitale televisie waarbij gebruik wordt gemaakt van DVB-C techniek. De COAX bekabeling in uw woning kunt u hiervoor blijven gebruiken. Wilt u ook programma’s kunnen opnemen of terugkijken met bijvoorbeeld Uitzending Gemist dan heeft u een interactieve ontvanger nodig. Deze ontvanger sluit u aan met een netwerkkabel (UTPkabel) naast de gewone COAX kabel. Tweak levert bij het abonnement de Sparqlbox. Dit apparaat wordt aangesloten met een netwerkkabel (UTP-kabel). De kabel tussen de digitale ontvanger en de televisie is een HDMI-kabel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de provider.

Kan ik mijn alarmsysteem aansluiten op glasvezel?

Het is bijna altijd mogelijk om uw alarmcentrale aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Neem contact op met de leverancier van uw alarmcentrale om dit na te vragen of vraag het aan een lokaal verkooppunt.

 

Storingen

Hoe snel wordt de schade hersteld?

Afhankelijk van hoe groot de schade is, wordt deze zo snel mogelijk hersteld.

Ik heb zelf een glasvezelkabel stuk getrokken op mijn eigen grond, waar moet ik dit melden en wie moet de schade betalen?

Voordat u gaat graven in uw eigen grond, dient u een Klic-melding te doen. Klic is de afkorting van Kabels en Leidingen Informatie Centrum. U ontvangt dan een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in de grond waarin u gaat graven. Als u toch een glasvezelkabel stuk heeft getrokken, dan moet u dit melden bij uw dienstaanbieder. Hij zorgt ervoor dat de netwerkbeheerder wordt ingelicht en de schade gaat herstellen. De kosten van de schade worden op u verhaald.